IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia
Dichtbij  X

IMA Algemene Voorwaarden

 

Welkom op de officiële website van INTELLIGENT EDUCATION GROUP. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u materialen, informatie, producten of diensten via imaedu.com gebruikt of verkrijgt. Door toegang te krijgen tot imaedu.com, gaat u ermee akkoord, zonder beperking of kwalificatie, al deze gebruiksvoorwaarden te accepteren. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet accepteert, verlaat dan onmiddellijk imaedu.com. Bedankt voor je medewerking.

Neem even de tijd om deze voorwaarden aandachtig door te lezen.

Eigendomsclaim

De inhoud van www.imaedu.com omvat tekst, muziek, geluid, foto's, video's, grafische afbeeldingen, e-mails en volledige inhoud van advertenties. Alle inhoud is onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten en handelsmerken die in het bezit zijn van of in licentie zijn gegeven door www.imaedu.com. Zonder onze formele schriftelijke toestemming is het ten strengste verboden om inhoud voor commercieel gebruik te reproduceren, kopiëren, citeren of wijzigen. www.imaedu.com heeft het recht om het account te beëindigen en de illegale winsten te grijpen in het geval dat een gebruiker de voorwaarden overtreedt. De straf en het beroep worden toegepast op basis van de ernst van de zaak.

 

Reglement Voor Gebruiker

Alle gebruikers worden gereguleerd door de inhoud en moeten de volgende principes volgen:

 

A) Houd u aan de lokale wet- en regelgeving;

B) Verboden te gebruiken voor illegale doeleinden;

C) Zich te houden aan alle voorschriften die betrekking hebben op de inhoud van deze voorwaarden;

D) Verboden om enig gedrag uit te voeren via het servicesysteem van de website dat effect heeft op de website www.imaedu.com

E) Gebruikers moeten waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie verstrekken.

 

Wijziging, Onderbreking En Beëindiging Van De Systeemservice Van De Website

Gezien het bijzonderheidseffect van de netwerkdienst, is www.imaedu.com gemachtigd om de gedeeltelijke of volledige websitedienst te wijzigen, aan te passen, te onderbreken, te beëindigen, niet onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker of de derde partij. Voor de normale werking van de website zal www.imaedu.com regelmatig of niet-periodiek de netwerkdienst leveren of de revisie of het onderhoud voortzetten voor de correlatieapparatuur die de netwerkdienstonderbreking zal veroorzaken. INTELLIGENT EDUCATION GROUP zal proberen om elke onderbreking van de dienstverlening of de onderbrekingsintervallimieten in de kortst mogelijke tijd te vermijden, maar INTELLIGENT EDUCATION GROUP neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich.

 

Beperking Van De Aansprakelijkheid

Mogelijk vindt u op de website links naar andere internetsites of bronnen. U erkent en gaat ermee akkoord dat www.imaedu.com niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en het niet goedkeurt en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud, producten, service of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of middelen. www.imaedu.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige werkelijke of vermeende schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of resource.www.imaedu.com is niet verantwoordelijk voor het lekken, verlies, verduistering of opzettelijke wijziging van uw persoonlijke gegevens als gevolg van een hackaanval, een virusuitbraak of een pc-probleem dat leidt tot een tijdelijke close-up van de internetdienst. Alle problemen of gevolgen die worden veroorzaakt door een systeemfout, onderhoud of wijziging, INTELLIGENT EDUCATION GROUP zal de services op het systeem binnenkort beheren en uitvoeren. Maar www.imaedu.com is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen als gevolg van wijziging, onderbreking of beëindiging van de systeemservice van de website. Bovendien kan INTELLIGENT EDUCATION GROUP het recht hebben om de websitedienst op elk moment en van tijd tot tijd en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen, te onderbreken of te beëindigen.


Gebruikers zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de gevolgen van het overtreden van de wetten die worden veroorzaakt door de schending van de inhoud van de algemene voorwaarden, en www.imaedu.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

 

Schadeloosstelling Van Schending Van De Algemene Voorwaarden

Gebruikers kwamen overeen om de voordelen van INTELLIGENT EDUCATION GROUP en derde partij te verzekeren en te rechtvaardigen, gebruikers kwamen ook overeen om de verantwoordelijkheid uitsluitend te dragen voor de gevolgen van het schenden van de inhoud van de algemene voorwaarden.

 

Wet En Regelgeving

Deze algemene voorwaarden voor websitediensten moeten in overeenstemming zijn met de nationale correlatiewetgeving en de wet- en regelgeving. Als een van de inhoud van de algemene voorwaarden in strijd is met de correlatiewet en de wet- en regelgeving, moet de tegenstrijdigheid gedeeltelijk in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving.

Andere Termen

A) www.imaedu.com heeft het recht om de algemene voorwaarden te interpreteren.

B) De titel van de voorwaarden is alleen bedoeld voor het gemak en wordt genegeerd bij de interpretatie.

C) Alle bovenstaande inhoud volgt Engels.