IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia
Đóng  X

Điều Khoản Và Điều Kiện Thông Minh

 

Chào mừng bạn đến với trang web chính thức của Tập đoàn Giáo dục Thông minh. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng này trước khi sử dụng hoặc lấy bất kỳ tài liệu ➙ thông tin ➙ sản phẩm hoặc dịch vụ nào thông qua trang web Intelligent. Bằng cách truy cập trang web Intelligent, bạn đồng ý chấp nhận, không giới hạn hoặc đủ điều kiện, tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng này. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng này, vui lòng thoát khỏi trang web Intelligent ngay lập tức, cảm ơn sự hợp tác của bạn.

Vui lòng đọc kỹ điều khoản và điều kiện dưới đây.

Yêu Cầu Quyền Sở Hữu

Nội dung được cung cấp trên trang www.imaedu.com bao gồm văn bản, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa, email và toàn bộ nội dung quảng cáo. Tất cả các nội dung này đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ bao gồm bản quyền và nhãn hiệu được lưu giữ hoặc cấp phép bởi www.imaedu.com. Nếu không có sự cho phép chính thức bằng văn bản, mọi hình thức sao chép, sao chép, trích dẫn hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào cho mục đích thương mại đều bị cấm. www.imaedu.com có quyền chấm dứt tài khoản và tịch thu các khoản thu bất hợp pháp trong trường hợp người dùng vi phạm các điều khoản. Hình phạt và kháng cáo sẽ được áp dụng theo mức độ nghiêm trọng của vụ án.

 

Quy Định Cho Người Đùng

Tất cả người dùng đều phải tuân thủ quy định và các nguyên tắc sau:

 

Tuân thủ luật và quy định của địa phương.

Cấm sử dụng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.

Tuân thủ tất cả các quy định liên quan đến nội dung của các điều khoản và điều kiện này.

Người dùng phải cung cấp thông tin đúng, chính xác, và đầy đủ.

Cấm thực hiện bất kỳ hành vi nào thông qua hệ thống dịch vụ trang web gây ảnh hưởng cho trang web.

 

Sửa Đổi, Gián Đoạn Và Chấm Đứt Địch Vụ Hệ Thống Trang Web

Theo tính đặc thù về ảnh hưởng của dịch vụ mạng, www.imaedu.com được phép thay đổi, sửa đổi, gián đoạn, chấm dứt một phần hoặc toàn bộ dịch vụ trang web, không có trách nhiệm đối với người dùng hoặc bên thứ ba. Đối với hoạt động bình thường của trang web, www.imaedu.com sẽ thường xuyên hoặc không định kỳ cung cấp dịch vụ mạng hoặc thực hiện sửa chữa hoặc bảo trì thiết bị sẽ gây gián đoạn dịch vụ mạng. Nhóm giáo dục thông minh sẽ cố gắng tránh bất kỳ gián đoạn dịch vụ hoặc giới hạn khoảng thời gian gián đoạn tới mức tối thiểu, nhưng Nhóm giáo dục thông minh sẽ không chịu trách nhiệm.

 

Giới Hạn Trách Nhiệm

Bạn có thể tìm thấy các liên kết trên internet khác hoặc các nguồn thông tin trên website. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng www.imaedu.com không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của các trang web hoặc các nguồn thông tin bên ngoài đó, và không xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm hoặc đóng thuế về bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác từ các trang web hoặc các nguồn đó. www.imaedu.com sẽ không chịu trách nhiệm hoặc đóng thuế, trực tiếp hay gián tiếp, cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất thực tế hoặc bị cáo buộc nào gây ra hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web nào hoặc nguồn nào.www.imaedu.com sẽ không chịu trách nhiệm về sự rò rỉ, mất mát, tham ô hoặc sửa đổi có chủ ý dữ liệu cá nhân của bạn vì tấn công hack, vi-rút bùng phát sự cố máy tính cá nhân dẫn đến dịch vụ internet gián đoạn. Bất kỳ vấn đề hoặc tác động nào do lỗi hệ thống, bảo trì hoặc sửa đổi, Nhóm giáo dục thông minh sẽ sớm quản lý và tiến hành các dịch vụ trên hệ thống. Nhưng www.imaedu.com sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do việc sửa đổi, gián đoạn và chấm dứt dịch vụ hệ thống trang web. Hơn nữa, Nhóm giáo dục thông minh có quyền có quyền thay đổi, sửa đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt dịch vụ trang web bất kỳ lúc nào và theo thời gian, vì bất kỳ lý do nào mà không có bất kỳ thông báo nào.

Người dùng sẽ chỉ chịu trách nhiệm về các hậu quả khi vi phạm các Luật được gây ra bởi các hành vi vi phạm về nội dung các điều khoản và điều kiện, và www.imaedu.com sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

 

Bồi Thường Vi Phạm Điều Khoản Và Điều Kiện

Người dùng đồng ý đảm bảo và minh bạch các quyền lợi của Nhóm giáo dục thông minh và bên thứ ba, người dùng cũng đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hậu quả sau khi vi phạm nội dung của các điều khoản và điều kiện.

 

Luật Và Các Quy Định

Các điều khoản và điều kiện của dịch vụ trang web này phải phù hợp với luật pháp và quy định của quốc gia sở tại. Nếu bất kỳ nội dung nào trong các điều khoản và điều kiện xung đột với luật pháp và các quy định thì mâu thuẫn phải tuân theo luật pháp và các quy định.

Các Điều Khoản Khác

www.imaedu.com có quyền giải thích các điều khoản và điều kiện.
Tiêu đề của các điều khoản chỉ nhằm mục đích thuận tiện, nó sẽ bị bỏ qua khi diễn giải.
Tất cả các nội dung trên đều được viết bằng Tiếng Anh.